Klorering av dricksvattnet i Bjuv

28 oktober, 2014

För att säkerställa en god vattenkvalitet kommer dricksvattnet i Bjuv med omnejd att kloreras från och med idag och några veckor framåt. I nuläget berörs inte Billeholm och Ekeby. 

– Att klorera vattnet är en normal driftåtgärd som används vid behov. Klorhalten ligger under gällande gränsvärde och är helt ofarlig, men kan eventuellt medföra en svag lukt och smak av klor hos kunder i Bjuv, säger Lars Ödemark, specialist Dricksvattenkvalitet, NSVA.

Kloret klingar snabbt av ute i ledningsnätet. Det innebär att de flesta kunder får en klorhalt som ligger under 0,10 mg/l. Gränsvärdet för klorhalt hos användare är 0,40 mg/l.

Läs mer om klorering av dricksvatten på Svenskt Vattens webbplats >>

Tillbaka till nyheter