Klartecken för rening av oljeskadat vatten i Öresundsverket

30 augusti, 2010

Länsstyrelsen har gett
klartecken för rening av det oljeskadade vatten, som sedan förra fredagen fyllt
utjämningsbassängerna i Öresundsverket i Helsingborg. Det innebär att
reningsverket åter kan fungera normalt och att det inte längre är risk för
bräddning av orenat avloppsvatten i Öresund.

Analyserna av det oljeskadade
vattnet, som efter ett oljeläckage inom Helsingborgs Hamn kom in till
reningsverket via avloppsledningarna, visar att klarfasen av vattnet går att
rena utan att påverka den biologiska reningsfasen i Öresundsverket.

– Vi är lättade efter detta
besked. Det innebär att vi nu tömmer utjämningsbassängerna och därmed återfår
den flexibilitet vi behöver för att ta emot tillfälliga överskott av avlopps-
och regnvatten, säger Pär Gustafsson, chef
avdelning Avlopp på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) som driver
Öresundsverket på uppdrag av Helsingborgs stad.

Åtgärdsprogrammet för tömningen
och sanering av de oljeskadade delarna av anläggningen har tagits fram i samråd
med Länsstyrelsen. Slamfasen av det oljeskadade vattnet kommer att deponeras som
farligt avfall.

Tillbaka till nyheter