Klart för byggstart av Helsingborgs nya vattentorn

26 januari, 2018

25 januari godkände stadsbyggnadsnämnden investeringskostnaden för det nya vattentornet i Helsingborg. Därmed är det grönt ljus för byggstart. Första spadtaget beräknas tas i mars 2018.

För att säkra den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne ska Helsingborgs stad och NSVA bygga ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Det nya vattentornet placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade på sitt möte 25 januari att godkänna en investeringskostnad på 282 miljoner kronor för själva tornet, två lågreservoarer och en teknikbyggnad.

Kostnaden för vattentornet tas från stadens VA-investeringsbudget varav 137 miljoner kronor finns i en investeringsfond. VA-taxan finansierar resterande 145 miljoner kronor. Utöver själva vattentornet ingår en ombyggnation av östra avfarten av Filborna cirkulationsplats, markarbeten och en offentlig toalett i projektet. Stadsbyggnadsnämnden godkände en investering på 13 miljoner kronor för denna del.

– Vattentillgången är en av våra allra viktigaste frågor och något man alltför ofta tar för givet. Det nya vattentornet är ett viktigt steg i arbetet med att säkra vår framtida vattenförsörjning när regionen växer. Det underlättar också tillgången till vatten vid tillfälliga driftstörningar, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vattentornet, som är designat av Wingårdh Arkitektkontor, har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet ska strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen. Grönytan inne i ringen blir tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog. Tornet blir 40 meter högt och kommer att synas för alla som passerar Österleden eller färdas på Filbornavägen österut.

– Det är ett spännande och viktigt projekt. Jag är stolt över att vara delaktig i detta. Nämndens beslut betyder att vi äntligen har fått grönt ljus för att börja bygga. Första spadtaget beräknas tas i mars och i sommar kommer vattentornet att börja byggas på höjden. Går allt som planerat kan vi ha invigning sommaren 2020, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

Helsingborgs stad har under de senaste åren gjort stora investeringar i form av två nya huvudvattenledningar mellan vattenverket Örbyverket och platsen där det nya vattentornet ska byggas, samt en ny ledning därifrån till det befintliga vattentornet på Fredriksdal och en ledning vidare norrut. Arbetena har utförts av NSVA. Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, fortsätter vara i drift. När det nya vattentornet är på plats finns möjlighet att tillfälligt ta det äldre tornet ur drift för renovering.

Läs gärna mer om det nya vattentornet här.

För mer information kontakta:

Jonas Malmgren, projektledare NSVA
Tel: 010-495 87 28, e-post: jonas.malmgren@nsva.se

Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Per Lindqvist, avdelningschef, stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsavdelning
Tel: 042-10 58 76, e-post: per.lindqvist@helsingborg.se

Tillbaka till nyheter