Källaröversvämningar till följd av morgonens regnoväder i nordvästra Skåne

14 augusti, 2013

Under morgonen och förmiddagen har det kommit stora nederbördsmängder över nordvästra Skåne. Till följd av detta har ett 20-tal villaägare, huvudsakligen i Ödåkra, Påarp, Gantofta och centrala Helsingborg, drabbats av källaröversvämningar.

Vid kraftiga regn och stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda, speciellt efter en lång och torr period. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare.

Om översvämningarna beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv eller Åstorp ska detta anmälas till NSVA. Anmälan kan enkelt göras på www.nsva.se. Man måste även anmäla översvämningen till sitt försäkringsbolag för saneringsåtgärder och skadereglering.

Det är viktigt att anmäla översvämningen till NSVA för att de ska ha kännedom om den och därmed kunna ta hänsyn till detta vid planering för framtida ombyggnationer och investeringsbehov

Råd från NSVA kring översvämningar

Vid risk för källaröversvämning:

– Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
– Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
– Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.
– Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning:

 – Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
– Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
– Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
– Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan
– Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
– Anmäl översvämningen till NSVA på www.nsva.se eller tel 010-490  97 00

Tillbaka till nyheter