IWA-seminarium i Helsingborg om framtidens avloppssystem

9 mars, 2015

Den 22 april bjuder IWA Sverige (International Water Association) in till ett seminarium på Dunkers kulturhus i Helsingborg om källsorterande avloppssystem. Medarrangörer till seminariet är NSVA och Sweden Water Research.

Seminariet har förlagts till Helsingborg eftersom det nya området som byggs i Oceanhamnen i H+området i staden kommer att ha källsorterande avloppssystem. Det blir även prisutdelning i innovationstävlingen ”Blackwater & Food Waste Challenge”.

– Vi har under lång tid arbetat med hur avlopps- och matavfallssystemen i H+ ska utformas för att bli mer resurseffektiva och är glada över att IWA Sverige valt att lägga detta seminarium i Helsingborg. Det är viktigt att diskutera lokala lösningar för denna globala utmaning, säger Ulf Thysell, VD på NSVA.

– Genom införandet av sorterande avloppssystem i H+området i Helsingborg får vi möjlighet att bygga upp en testbädd för utvecklande av morgondagens teknik för hantering av avloppsvatten, säger Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA.

Under seminariet bjuds det på flera intressanta programpunkter om källsorterande
avloppssystem såväl ur globalt perspektiv som skandinaviskt. Programmet
innehåller även erfarenheter från områden i Tyskland och Holland där man implementerat liknande system.

Läs mer om
seminariet och anmäl dig

Tillbaka till nyheter