Ispiggning och renspolning av vattenledningsnätet i södra Billesholm

29 september, 2016

Pollex AB kommer med start i oktober 2016 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Billesholm på uppdrag av NSVA. Spolning leder till bibehållen och förbättrad vattenkvalitet. Man kommer att använda sig av två arbetsmetoder, ispiggning och luft- och vattenspolning.

Ispiggning är en metod som framgångsrikt använts i bland annat Storbritannien, Australien och Holland och i september 2015 testades metoden av NSVA
i norra Billesholm. NSVA var då det första företaget i Sverige att prova denna metod.

-Resultatet av förra årets ispiggning var bra och därför har vi valt att prova den i år igen, men nu i den södra delen av Billesholm, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på avdelning Rörnät på NSVA.

Metoden innebär att is förs in och trycks genom ledningen, från en brandpost till nästa, och rengör ledningen mekaniskt. Med isen följer fällningar och mikrobiell tillväxt som finns på insidan av vattenledningen. Isen tas omhand och renas efter att den använts. Smältvattnet riskerar därmed inte att rinna ut på gator eller ner i dagvattenbrunnar.

Luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret och spolas ut.

Spolningen delas upp i etapper. Berörda fastighetsägare kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg.

Tillbaka till nyheter