Inkoppling av Sydvatten till Findus i Bjuv

9 februari, 2012

I samband med inkoppling av Sydvatten till Findus i Bjuv kan det eventuellt uppstå tryckförändringar samt missfärgat vatten hos kunder i Bjuv och Billesholm. Ekeby får vatten via en annan ledning och påverkas inte av detta. Inkopplingen påbörjas preliminärt den 11 februari.

Findus, som har en stor andel av Bjuvs vattenförbrukning, har fram tills nu fått vatten från Ljungsgårds vattenverk i Bjuv.

– Vi räknar inte med att allmänheten ska påverkas, men när Findus, under omkopplingen, renspolar sin fabriksanläggning så kan det ökade vattenflödet i nätet eventuellt ge upphov till tryckförändringar och missfärgningar i Bjuv och Billesholm, säger Staffan Persson, teknisk chef på NSVA.

Bjuvs kommun blev delägare i Sydvatten redan 2008. Ekeby fick vatten från Sydvatten 2009, men på grund av att Bolmentunneln varit stängd för reparationer har inkopplingen till övriga Bjuvs kommun försenats. Först i höstas fick Bjuv och Billesholm vatten från Sydvatten i kranen och nu är det alltså dags för Findus. Därefter har hela Bjuvs kommun vatten från Sydvatten.

– Findus har valt att vänta med inkopplingen till Sydvatten tills den period där grönsaksfabriken normalt har lågsäsong och därmed lägre vattenförbrukning, säger Sven Bergman på Findus.

Mer information:
Staffan Persson, teknisk chef, NSVA, tel 010-490 97 95
Sven Bergman, säkerhetschef, Findus, tel 0705-32 54 32

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 800 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten levererar vatten till kommungräns, sedan tar NSVA ansvar för ledningsnätet och leverans inom Bjuvs kommun. www.sydvatten.se

Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag med drygt 200 djupfrysta produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 350 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Kvalitet och matglädje är nyckelord för verksamheten. Findus Sverige AB har cirka 900 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Findus introducerade djupfryst i Sverige på 1940-talet genom fryst spenat och bär. www.findus.se

Tillbaka till nyheter