Inget vatten på Lindallén i Båstad

26 september, 2012

I samband med inkopplingsarbeten av den nya vattenledningen längs Lindallén har det dessvärre uppstått problem med en ventil.

Reparationsarbete kommer att göras under kvällen med början ca kl 16. Under tiden arbetet pågår kommer vattnet att vara avstängt till boende längs Lindallén.

Vatten finns att hämta i korsningen Volvovägen/Lindallén. Vi beräknar att vattenleveransen är igång igen sent ikväll. Vi beklagar de problem som detta medför.

När vattnet kommer igång igen kan det vara luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är inte farligt men rekommendationen är att öppna alla kallvattenkranar några minuter så att luft och missfärgning försvinner.

Mer information:

NSVAs kontrollrum på Örbyverket i Helsingborg tel 010-490 98 00

Tillbaka till nyheter