Inga provsvar på vattnet i Helsingborg under onsdagen

6 november, 2013

NSVA och Helsingborgs stad rekommenderar fortsatt kokning av dricksvattnet i hela Helsingborgs kommun.

– NSVA har inte fått slutliga provsvar från måndagens provtagning. Vi räknar med att få slutligt bekräftade provsvar från måndagens vattenprover tidigast under torsdag kväll. Detta innebär att vi i nuläget inte vet när vi kan häva kokningsrekommendationen, säger Jonas Håkansson, chef
avdelning Dricksvatten NSVA.

När det gäller provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är det en process som från att ett prov inkommer till laboratoriet tar cirka tre dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade. För att ta beslut om hävning av kokningsrekommendation ska två på varandra följande prov vara godkända.

Kokningsrekommendationen gäller tills vattenproverna är godkända i såväl Helsingborg stad som i Höganäs kommun.

Vid frågor hänvisas till www.nsva.se och Helsingborgs kontaktcenter tel 042-10 50 00.

Mer information:

Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA, tel 010-490 97 56

Per Lindqvist, avdelningschef Drift och underhåll, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 58 76

Olu Lindström, livsmedelschef, Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad, tel. 042-10 50 38

– – –

Bakgrund
Sedan tarmbakterien enterokocker upptäcktes i Helsingborg i måndags rekommenderar NSVA och Helsingborgs stad som en försiktighetsåtgärd att alla i Helsingborg kokar dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända.

Vilka är berörda?
Samtliga i Helsingborg och Höganäs kommun som har kommunalt vatten. Kokningsrekommendationen gäller inte övriga kommuner inom NSVA (d v s Bjuv, Båstad, Landskrona, Svalöv och Åstorp) och inte heller andra kringliggande kommuner.

Hur kokar man vattnet så att det blir helt bra?

Vattnet ska kokas upp så att det bubblar, då har det nått en temperatur på 100°C och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker med att vattnet har kokat upp. Läs mer om vad en kokningsrekommendation innebär

Tillbaka till nyheter