Informationsmöte inför VA-utbyggnad i Norrvidinge

18 mars, 2015

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun antog 2013-04-29 en strategi för utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp på landsbygden
, enligt de krav som länsstyrelsen
och Söderåsens miljöförbund ställer på avlopp med utgångspunkt ur Miljöbalken.
Först ut att få kommunalt vatten och avlopp är 119 fastigheter i Norrvidinge.

På uppdrag av Svalövs kommun bygger NSVA ut kommunala spillvatten- och dricksvattenledningar till
Norrvidinge. Projektet startar i april och beräknas vara klart i september.

I samband med projektstart välkomnar NSVA och Svalövs kommun till
informationsmöte för berörda fastighetsägare 24 mars kl 18 i Folkets Hus
i Teckomatorp, Centralgatan 7-9. Ingen föranmälan behövs.

– På mötet kommer vi att presentera var projektet i Norrvidinge står
tidsmässigt och tekniskt, hur den stundande entreprenaden kommer att påverka
omgivningen samt övergripande om
anläggningsavgiftens storlek, säger Jimmy Lubera, projektledare NSVA. Det blir även tillfälle att ställa frågor både till kommunen, NSVA och
entreprenören AKEA.

Tillbaka till nyheter