Införande av vattenmätare för företag i Båstad

1 juli, 2014

Under hösten kommer NSVA att installera vattenmätare i samtliga fastigheter i Båstads kommun som till största delen inte utgörs av bostäder. Införandet av vattenmätare görs efter beslut i kommunstyrelsen i Båstad i juni.

För berörda fastighetsägare kommer vattenförbrukningen att mätas i dessa fastigheter och ligga till grund för VA-debiteringen. Beroende på förbrukning, tomtyta med mera kan detta innebära både en högre och en lägre total VA-kostnad än tidigare. VA-taxan för 2015 beslutas av kommunfullmäktige senare i år.

Båstads kommun är en av få kommuner i Sverige som enbart har en fast taxa för vatten och avlopp och inte mäter vattenförbrukningen. För att få en rättvis kostnadsfördelning baseras VA-taxan istället på bland annat tomtstorlek och boyta. Bostadsfastigheter kommer även fortsättningsvis att inte ha någon vattenmätare.

Berörda fastighetsägare kommer att få information inom kort.

Frågor gällande själva vattenmätaren och uppsättningen hänvisas till Mätarservice
på NSVA,
tel 010-490 98 90 vardagar kl 7-12.

Tillbaka till nyheter