Hög vattenproduktion för årstiden i Perstorps vattenverk

Hög vattenproduktion för årstiden i Perstorps vattenverk

30 oktober, 2020

Det är fortfarande hög vattenåtgång i Perstorps kommun. Den förväntade minskningen av vattenproduktionen med tanke på årstiden har uteblivit.

Första veckan i oktober låg vattenproduktionen på nästan samma nivåer som i början av juli.
– Cirka 300-400 kubik vatten produceras mer per dygn i oktober när vi jämför med tidigare år. Det är mycket i området och med de resurser som finns att tillgå, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

Den höga vattenproduktionen för årstiden har gett upphov till misstankar om läckor.
– Vi jobbar med flera antaganden och ett är att det uppstått läckor på rörnätet. Vi har haft och har personal som är ute och letar läckor. De har hittat läckor och vi kommer att fortsätta leta och tar gärna emot tips från allmänheten. Hör av dig till NSVA på 010-490 97 00 för varje droppe räknas, säger Jonas Håkansson.

Sedan tidigt i våras har olika insatser gjorts som pågått under sommaren och även nu under hösten. Främsta anledningen till att produktionen inte kan höjas i vattenverken beror på att råvattnets kvalitet drastiskt har förändrats jämfört med tidigare och att anläggningarna inte är optimerade för den råvattenkvalitet som finns idag. Till exempel måste höga järnhalter renas bort innan det blir ett godkänt dricksvatten. Järnet som renas bort sätter igen sandfiltret i infiltrationsbassängen.

– Skumning av infiltrationsbassängen måste göras varannan till var tredje vecka jämfört med tidigare då det räckt med en till två gånger per år, säger Jonas Håkansson.

I september iordningställdes en lagringsplats för infiltrationssand vid ett av vattenverken i Perstorp.
– Vi behöver skumma bassängerna för att bli av med järnutfällningen och varje gång sanden skummas försvinner lite infiltrationssand som måste ersättas. Nu kommer vi att ha ett lager på plats, det saknades tidigare, säger Jonas Håkansson.

Personalen på avdelning Dricksvatten genomför olika tester och kontroller. Bland annat undersöks om nya brunnar behövs och var de ska placeras. Olika försök genomförs för att få till en bättre rening av råvattnet. Nya reningssteg planeras för att öka kapaciteten i vattenverken.
– Allt detta och mer därtill gör vi för att kunna föreslå långsiktigt hållbara lösningar och åtgärder, men testerna tar tid att genomföra. Hur länge kapacitetsbristen i vattenverken fortsätter beror på hur försöken går, säger Jonas Håkansson.

Tillbaka till nyheter