Hipp, hipp, hurra för NSVA som fyller 5 år idag

1 september, 2014

Den 1 september 2009 bildades
det interkommunala VA-bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Det
innebär att NSVA idag fyller fem år.

I och med bildandet av NSVA slogs
VA-organisationerna i ägarkommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv
och Åstorp samman till ett eget bolag som fullt ut kunde arbeta med det de är
bäst på, nämligen vatten. Ett år senare
anslöt sig även Bjuvs kommun till NSVA. Bolaget är idag gemensamt ägt av dessa sex
kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är VA-huvudman
i sin kommun.

Vatten- och avloppsverksamheten i
Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas
till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet
inte finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som
beslutar om investeringsramar och VA-taxan och som därmed sätter ramarna för
VA-verksamheten.

– I Sverige
har flera kommuner på senare år valt att samverka inom VA-verksamheten. NSVA är
ett exempel på detta. Huvudanledningen till att samverka inom VA-området är
större möjligheter att genomföra en effektiv kommunövergripande planering, inom
till exempel distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet är att få ett mer
kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem i regionen,
berättar Ulf Thysell, VD för NSVA sedan 2011.

En annan
viktig aspekt för samverkan är kompetensförsörjningen. Ett större bolag är
mer attraktivt som arbetsgivare vilket medför att det är lättare att rekrytera
och behålla den kompetens som krävs för de allt mer komplexa arbetsuppgifterna.

– Det är med stor glädje vi idag firar NSVA:s fem första år, avslutar Ulf Thysell.

Tillbaka till nyheter