Helsingborgs stad och NSVA vinner det Hållbara framtidspriset för satsningen Tre Rör Ut

3 juli, 2019

Helsingborgs stad vinner tillsammans med sitt VA-bolag NSVA det Hållbara framtidspriset 2019. Kommunen får priset för sin mycket innovativa satsning, Tre Rör Ut, ett världsunikt avloppssystem i Oceanhamnen i Helsingborg. Priset delas ut i partnerskap mellan branschorganisationen Gröna Städer, företaget ÅF och Dagens Opinion.

Det är för satsningen Tre Rör Ut som Helsingborgs stad tilldelas det Hållbara framtidspriset 2019. Tre Rör Ut innebär att avfallet kommer separeras utifrån svartvatten (från toaletten), gråvatten (från dusch, tvätt och bad) och matavfall (genom en kvarn i köksvasken).

– Fantastiskt roligt att få pris för Tre Rör Ut och att vi får uppmärksamhet för det unika VA-systemet. Vi ser fram emot att snart ha det i drift, säger Hamse Kjerstadius, Utvecklingsingenjör på NSVA.

Oceanhamnen blir Sveriges första stadsdel med källsorterande VA-system och att dela upp det i tre rör är världsunikt. En stor vinst är en ökad återvinning av näringsämnen som kan används som gödning i jordbruk. Den återvunna mängden näringsämnen ökar med tre gånger mer fosfor och sju gånger mer kväve på ett år jämfört med ett hushåll utan det källsorterande systemet

Juryns motivering: ”Denna satsning har förutsättningar att förändra hur vi ser på VA-system såväl i Sverige som världen. Tre Rör Ut är innovativt, framtidsinriktat och har stor potential att bidra till en mer hållbar framtid med kraftigt förbättrade förutsättningar för ett cirkulärt bruk av våra naturresurser.”

– Att vi vinner det här priset är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning. Vi har höga ambitioner och vill ligga i framkant för hur källsortering och avloppssystem ska se ut i framtidens städer. Varmt välkomna att fortsätta detta arbetet tillsammans med oss, säger Ulf Thysell, VD på NSVA i Helsingborg.

– I Helsingborg storsatsar vi på att bli en av Europas mest innovativa städer 2022 och detta är en del i den resan. Då kommer Helsingborgs innovationsarbete att manifesteras i den internationella stadsmässan H22. Att vi uppmärksammas av Gröna Städer för stadens målmedvetna arbete i Oceanhamnen känns verkligen hedrande. Nu behöver vi ta nästa kliv och utmana oss själva i vad vi kan göra mer och vi välkomnar alla som vill bygga den smarta och hållbara staden tillsammans med oss i Helsingborg, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om det Hållbara framtidspriset
Priset delas ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Såväl offentliga som privata aktörer kan medverka. Jury utgörs av Gröna Städers Hållbarhetskommission och Rolf van den Brink från Dagens Opinion. Juryn leds av kommissionens huvudsekreterare Anna Ljungdell, tillsammans med ledamöterna:

• Roger Tiefensee, ordförande Hållbarhetskommissionen
• Erik Persson, ansvarig samhällskontakter Gröna Städer
• Lars Eriksson, generalsekreterare Gröna Städer
• Terje Johnsson, green Advisor ÅF
• Åsa Johansson, ordförande SABO
• Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus inköpscentral
• Claes Tingvall, professor i Skadeepidemiologi, Senior Consultant ÅF

Mer information:
Anna Ljungdell, Huvudsekreterare Hållbarhetskommissionen
E-post: anna.ljungdell@gronastader.se
Tel: 070 369 37 46

Tillbaka till nyheter