Helsingborgs nya vattentorn hållbarhetscertifieras enligt CEEQUAL

18 april, 2017

NSVA och NCC bygger det nya vattentornet i Helsingborg i ett samverkansprojekt. För att säkerställa att vattentornet både byggs på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och socialt och miljömässigt hållbart kommer projektet att CEEQUAL-certifieras.

Vattentornet blir tillsammans med stadens nuvarande vattentorn från 1962, som även fortsatt kommer vara i drift, en viktig del av det regionala vattendistributionsnätet och ett nytt landmärke i Helsingborg under minst 100 år framåt.

– När man bygger något som ska fungera så länge och som dessutom innehåller dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel, är det en självklarhet att bygga på bästa möjliga vis. Med hjälp av CEEQUAL får vi ett helhetsgrepp kring social, ekologisk och ekonomisk hålbarhet genom hela projektet, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

CEEQUAL är ett klassningssystem som utvecklats för att främja hållbarheten i mark- och anläggningsprojekt. Det är ett system för att bedöma hur ett projekt har lyckats hantera främst miljöfrågor, men även sociala aspekter, från projektets idéstadie till att det står på plats.

Vi på NCC har en lång och god erfarenhet av hållbarhetscertifieringar av byggnader och var ett av de första byggbolagen i Sverige att även börja med hållbarhetscertifieringar av mark- och anläggningsprojekt, berättar Jan Fernö, projekteringsledare på NCC.

Läs mer om det nya vattentornet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Malmgren, projektledare NSVA, tel. 010-495 87 28

Jan Fernö, projekteringsledare NCC Infrastructure, tel. 070- 632 59 94

Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig Syd NCC, tel. 076-521 53 43

Tillbaka till nyheter