Grönt vatten i hamnbassängen i Helsingborg?

Grönt vatten i hamnbassängen i Helsingborg?

27 mars, 2024

Tisdagen den 2 april utför Öresundskraft ett arbete på fjärrvärmeledningarna på Södra Storgatan i Helsingborg. Detta kan resultera i grönt vatten i hamnbassängen och allt är i sin ordning.
Arbetet är planerat kl 07:30-18 men kan förlängas eller förkortas.

Tillbaka till nyheter