Fyllning och tömning av privat pool

7 augusti, 2012

Så här i sommartider får vi många frågor om pooler. Hur ska man fylla dem och framförallt hur och var ska man tömma poolen? Läs våra poolråd och om du har fler funderingar hör gärna av dig till oss på NSVA.

Att fylla poolen

Planera din fyllning för det kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder på ledningsnätet. Så fyll inte den samtidigt som grannen!

Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte eventuellt förorenat vatten att hamna i dricksvattennätet.

Poolkemikalier

Det finns mängder av poolkemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är inga av dessa produkter miljömärkta.

Hur kan man hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Det kan man faktiskt. Genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Överdosera inte.

Och sist men inte minst: Använd inte kemikalier om det inte behövs.

Att tömma poolen

Vid tömning av poolen ska vattnet i första hand tas omhand på den egna fastigheten. Detta görs lämpligen genom att vatten får infiltrera över gräsyta eller dylikt. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan.

Om du inte har möjlighet att ta hand om vattnet på den egna fastigheten eller bor inom vattenskyddsområde, kontakta NSVA för bedömning av hur vattnet ska hanteras.

Mer information

NSVA, tel 010-490 97 00

Tillbaka till nyheter