Fultvättar du bilen på gatan – då är du en riktig miljöbov

21 april, 2015

Många tror att man sparar pengar på att ”fultvätta” bilen hemma på gatan eller garageuppfarten. Men det är istället närmiljön – marken där vi bor och våra barn leker, sjön och stranden där vi badar – som får betala priset. Smutsen från våra bilar innehåller både oljerester och tungmetaller som rinner rakt ut i naturen vid fultvätt. I en fordonstvätt, däremot, separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker hemma på gatan eller garageuppfarten. Det innebär att betydande mängder svårnedbrytbara ämnen når våra sjöar och vattendrag.

– Genom att tvätta din bil på en fordonstvätt kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö, säger Pär Gustafsson, miljöchef på NSVA. Smutsen på bilarna innehåller oljerester och tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium. Om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt, gör det med andra ord stor skillnad för både vårt vatten och kommande generationer.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något – att tvätta bilen på en biltvätt är det minsta vi kan göra för naturen. Det går lika bra att tvätta bilen i en automattvätt som en gör det själv-tvätt. Stora delar av föroreningarna skiljs bort redan i fordonstvätten, innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång. 

– Har du inte tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Då filtreras smutsen genom gräset innan vattnet rinner vidare ut i våra vattendrag, sjöar och hav. I undantagsfall kan man tvätta på en grusplan, om man vet att den inte är dränerad och inte ligger i närheten av dagvattenbrunnar. Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, till exempel en grävd brunn, eftersom föroreningarna riskerar att hamna i dricksvattnet, avslutar Pär Gustafsson.

Stora Biltvättarhelgen 2015

För att uppmärksamma om vikten att tvätta bilen miljöriktigt arrangerar VA-branschen i Sverige ”Stora biltvättarhelgen” den 25-26 april. Tanken är att inspirera till att tvätta rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. För mer information se www.mittvatten.se.

Tillbaka till nyheter