Första fakturan med höjd VA-taxa i Bjuvs kommun

8 september, 2017

Bjuvs kommun beslutade under våren att höja VA-taxan i kommunen med drygt 17 procent. Höjningen beror dels på förra sommarens översvämningar, dels på intäktstapp till VA-kollektivet efter Findus nedläggning. För en normalvilla ökar kostnaden för vatten och avlopp med cirka 100 kronor i månaden.

Den nya VA-taxan, som har beslutats av kommunfullmäktige i Bjuv, började gälla från och med den 1 juli 2017. Nu går första fakturan med den nya taxan ut till villaägarna. NSVA sköter faktureringen på uppdrag av Bjuvs kommun.

– När kunderna får sin faktura får de även med ett informationsblad med frågor och svar om den nya VA-taxan. För den som vill veta och läsa mer om höjningen hänvisar vi till nsva.se där man hittar all information och alla underlag till beslutet, säger Andreas Björnevik, chef för avdelning Kundnära tjänster på NSVA.

Höjningen av VA-taxan är på totalt 17,7 procent. För en villaägare som har ett normalstort hus med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter om året blir kostnaden för vatten och avlopp cirka 100 kronor dyrare per månad. För ett flerfamiljshus med lägenheter ökar kostnaden med cirka 950 kronor i månaden.

– Anledningen till att VA-taxan i Bjuv höjs beror på två saker, förra sommarens översvämningar och Findus beslut att lägga ned sin produktion i kommunen. Kostnaden för översvämningarna och skadeståndskraven är inte fastställd än. Findus var en stor VA-kund och i och med nedläggningen försvinner en viktig intäkt för VA-kollektivet i Bjuvs kommun, säger Samuel Sköld, ekonomichef i Bjuvs kommun.

Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige är inte skattefinansierad, den finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat. Det innebär att man i varje kommun måste ha en taxa som täcker kostnaderna för verksamheten, det vill säga för drift och underhåll av ledningsnät, vattenverk, reningsverk samt för investeringar.

– Vi hoppas att Bjuvsborna ska ha förståelse för vårt beslut. Det var omöjligt att gå vidare utan att höja VA-taxan. Genom beslutet att dela på kostnaden med skattekollektivet blir behovet av att höja taxan lägre än om VA-kollektivet skulle bära hela kostnaden, säger Anders Månsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.

Kontaktpersoner

Anders Månsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Bjuv, tel: 0709- 49 54 01.

Samuel Sköld, ekonomichef Bjuvs kommun, tel: 070-994 67 42.

Andreas Björnevik, chef för avdelning Kundnära tjänster, NSVA, tel: 010- 495 87 13.

Tillbaka till nyheter