PFAS i Förslövs dricksvatten är långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns

PFAS i Förslövs dricksvatten är långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns

17 november, 2021

Media rapporterar om PFAS (poly- och perfluorerade alkylsyror) i dricksvattnet i Förslöv i Båstads kommun och NSVA vill återge fakta kring detta som varit tillgängliga sedan 2014 då de första analyserna gjordes.

Då stängdes en brunn med uppmätta halter över den satta åtgärdsgränsen från Livsmedelsverket på 90ng/l. En intilliggande brunn stängdes samtidigt som en försiktighetsåtgärd men togs i bruk igen eftersom provtagning från april till december 2016 visade värden under åtgärdsgränsen.
– Jag kan absolut förstå att boende är oroliga. Men analysresultaten från senaste provtagning är fortsatt långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns och har inte nämnvärt förändrats sedan 2016, säger Lars Ödemark, dricksvattenspecialist på NSVA.
NSVA har löpande återkoppling med sin tillsynsmyndighet, det vill säga miljöavdelningen i Båstads kommun, gällande analysresultat och vattenkvalitet.

Tabellen visar åtgärdsgräns av PFAS som mättes från april till december 2016 och som jämförts med ett prov som togs i maj 2021. Värdena har inte förändrats.

apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 maj-21
Summa PFAS – ng/l Förslöv 31 31 38 48 36 36
Åtgärdsgräns enligt Livsmedelsverket 90 90 90 90 90 90
Tillbaka till nyheter