Flera underhållsprojekt på Öresundsverket i sommar

14 juni, 2016

Under sommaren genomför NSVA flera underhållsprojekt som tillsammans gör Öresundsverket i Helsingborg mer effektivt och energisnålt. Arbetena görs på sommaren eftersom den biologiska reningsprocessen fungerar bäst då, samtidigt som anläggningen hanterar mindre vatten sommartid.

Underhållsarbetena som görs är renovering av inloppsskruv, byte av rejectledning, totalrenovering av en av fyra linjer, ny värmeväxlare i rötkammaren och byte till energieffektiva blåsmaskiner. De olika projekten beskrivs närmare nedan.

– Vi genomför arbetena sommartid eftersom den biologiska reningsprocessen har störst kapacitet att rena vatten då. Samtidigt är medelflödena lägre än under vår och höst på grund av mindre regn. Det innebär att reningsverket har bäst förutsättningar att klara gräns- och riktvärden för det miljötillstånd som reglerar verksamheten under dessa månader, säger Håkan Lindqvist, driftchef på NSVA.

NSVA räknar med att Öresundsverket kan hantera samma mängd spillvatten som vid ordinarie drift under denna tid. Arbetena på Öresundsverket påverkar inte spillvattennätet i övrigt.

 • Renovering av inloppsskruv – klart vecka 24
  Under vintern har en av Öresundsverkets inloppsskruvar genomgått totalrenovering på verkstad. (Den andra renoverades förra året.) Skruven har nu lyfts på plats och intrimning av blad och lager pågår. Skruven är 12 meter lång och väger nästan lika många ton samt har en diameter på två meter. Tolerans vid montaget är sex millimeter. Skruven har en pumpkapacitet på 3 000 kubikmeter/timme. Tillsammans med den andra inloppsskruven och en inloppspump hanterar dessa nu maximalt 10 200 kubikmeter vatten i timmen. Normalt renas cirka 55 000 kubikmeter spillvatten per dygn på Öresundsverket. I samband med häftiga regn kan det komma stora mängder vatten på kort tid till anläggningen. Då pumpas delar av vattnet till utjämningsbassänger tills vattenmängden minskat.
 • Ny rejectledning –  klart vecka 23

  I början av juni byttes delar av den stora rejectledningen på Öresundsverket ut. Om de inkommande ledningarna på verket är artärer så är rejectledningen den stora venen. Den återför allt vatten från reningsstegen, som inte ska släppas ut, till anläggningens början för att renas om igen. Utan denna fungerar inte Öresundsverket mer än i några få dagar.

 • Totalrenovering av linje 2 – klart vecka 30

  Under sex veckor i sommar totalrenoveras en av Öresundsverkets fyra parallella reningslinjer. Det innebär att en fjärdedel av Öresundsverkets bassängvolym är tagen ur drift. Hela skrapsystemet ska renoveras och 600 tallriksluftare bytas ut. En tallriksluftare är 40 centimeter i diameter och har ett membran med små hål som finfördelar luft in i vattnet från blåsmaskiner. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juli.

 • Nya värmeväxlare i rötkammaren – klart september
  För att optimera biogasproduktionen byts värmeväxlarna från 1970-talet ut mot nya mer effektiva. Arbetet är omfattande och är indelat i tre faser, varav den första fasen påbörjas denna veckan. I början av september beräknas detta vara klart. Biogasproduktionen pågår som vanligt under hela arbetet.
 • Nya blåsmaskiner för lägre elförbrukning – klart september
  Den biologiska reningsprocessen använder sig av stora blåsmaskiner som trycker in syre i vattnet i olika processteg. De befintliga är gamla och har låg verkningsgrad. Genom att byta ut dem mot nya mer energieffektiva reduceras elförbrukningen med 35-40 procent. Installationen genomförs under sommaren och beräknas vara helt klar i september.
Tillbaka till nyheter