Filborna vattentorn i Helsingborg invigs

3 juni, 2022

Pressinbjudan: Invigning av Filborna vattentorn
Tisdagen den 7 juni 2022, kl 10.00-11.30
Filborna vattentorn, Österleden 93, 256 66 Helsingborg

Helsingborg har ett nytt landmärke som trots sin ringa ålder redan vunnit pris för bästa byggnad 2021 som delas ut av Sveriges arkitekter. Fast det viktigaste av allt är att den växande stadens invånare får en trygg försörjning av dricksvatten för lång tid framåt. Den 7 juni invigs Filborna vattentorn.

— I två år har vi varit i provdrift och det betyder att dricksvattenavdelningen på NSVA nu tar över vattentornet från byggprojektet. Nu har vi ett robust system som är stabilt inför framtiden, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Bakgrund

Utredningen Helsingborg Vatten 2030 presenterade 2007 ett antal åtgärder för att säkra framtida dricksvattenförsörjning. Bland annat behövdes nya huvudvattenledningar dras till de norra delarna av staden. Den största investeringen i utredningen var behovet av ett nytt vattentorn. Efter elva år av politiska beslut, undersökningar och förberedande arbeten sattes det första spadtaget i jorden den 3 april 2018.

Så låter vattnets musik

Det är också premiär för ljudverket ”Vattnets musik”, ett innovationsprojekt som besökare kan ta del av med start under H22 City Expo. Kompositören Åke Parmerud har skapat ett unikt ljudverk som spelats in av Helsingborgs Symfoniorkester. Ur de 24 ljudkanalerna, en vid varje pelare, flödar fantastiska ljud i samklang med de strålkastarbeklädda pelarna, skapat av ljusdesigner Bertil Göransson. Ljud- och ljusinstallationen framhäver färskvattnets betydelse för mänskligheten i en tid där tillgången till vatten blivit en akut fråga högst upp på mänsklighetens agenda. Installationen arbetar med kontrasterna mellan det minimalistiska, arkitektoniska uttrycket av grå betong och ett livsbringande flöde av ljud och ljus som hedrar själva livets grundförutsättning – vatten.

Tillbaka till nyheter