Färdigställandet av de nya VA-ledningarna till Ven skjuts upp till våren

28 oktober, 2011

Det återstår ungefär tio procent av arbetet med att bygga nya ledningar för vatten och avlopp mellan fastlandet och Ven. Till följd av att en av entreprenörerna, Frog Marine Group, gått i konkurs har arbetet blivit avbrutet.

Idag är alla ledningar sänkta, dock behöver läget på ledningarna utanför Haken justeras för att komma på rätt plats samt kopplas ihop. Därefter återstår kontroll av ledningarnas läge, provtryckning, rengöring och vattenprov.

Färdigställandet uppskjutet till våren

– Frog Marine Group kommer inte att slutföra arbetet utan ny entreprenad måste handlas upp. De befintliga ledningarna är i så bra skick att de utan problem klarar vintern. Vi har därför beslutat att skjuta upp färdigställandet av ledningarna till våren, då det är säkrare väderförhållanden, berättar Faik Rrecaj, projektledare på NSVA. 

– De nylagda ledningarna ligger säkert på havsbotten och kommer inte att förflytta sig trots att de ännu inte är ihopkopplade, fortsätter Faik Rrecaj. Upphandling på resterande del av projektet kommer att göras i december-januari och vi räknar med att de nya ledningarna kan vara i drift i maj 2012.

Mer information:
Faik Rrecaj, VA-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 33, epost faik.rrecaj@nsva.se

Tillbaka till nyheter