En av brunnarna i Förslöv öppnas tillfälligt igen

7 juli, 2014

Förhöjda halter av perfluorerade (PFAA) ämnen har hittats i
dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med
Båstads kommun stängde därför NSVA denna för en tid sedan.
Av försiktighetsskäl stängdes även en närliggande brunn trots att man
där inte funnit några detekterbara halter av dessa ämnen. Efter samråd med
Livsmedelverket har nu denna brunn öppnats igen. 

– Prov på vattnet från den närliggande brunnen visar inga
tecken på förhöjda halter av PFAA. Vi har därför i dialog med Båstads
kommun och Livsmedelsverket beslutat att öppna den igen, säger Jonas Håkansson,
chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

– Genom att öppna denna brunn kan vi öka
dricksvattenproduktionen i Båstads kommun något. Det är dock fortfarande
begränsad tillgång på vatten och vi vill därför påminna om att bevattningsförbud
gäller året runt i hela kommunen för alla med kommunalt vatten.

Brunnen där man har hittat de förhöjda halterna är fortsatt
stängd.

Tillbaka till nyheter