Dåligt flöde och vattenavstängning för boende i delar av norra Helsingborg medan huvudvattenledning lagas

4 februari, 2011

På måndag kommer den huvudvattenledning som havererade
tidigare i veckan att repareras. Detta medför åter dåligt vattentryck för boende
i Mariastaden, Laröd, Hittarp, Domsten och Grå Läge under måndagen. Under helgen
kommer det dock tillfälligt förbättras.

Medan reparationen pågår under måndagen stängs även vattnet av helt
för boende på Hagaplan. De sistnämnda kan hämta vatten i korsningen
Långåkersgatan och Romares väg.

I samband med en sprinklerinkoppling på Romares väg tidigare i veckan gick en
huvudvattenledning sönder. Till följd av detta har boende i norra Helsingborg
drabbats av dåligt tryck och försämrat vattenflöde.

– Under helgen kommer det att vara bättre flöde, men på söndag med början kl
24.00 måste vi återigen stänga en vattenledning för att kunna påbörja
reparationsarbetet på måndag morgon, säger Åsa Peetz, chef för avdelning
Ledningsnät & Projekt på Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB, NSVA.
Medan arbetet pågår kommer vattenflödet att vara mycket dåligt för boende från
Senderödsvägen och norrut, det vill säga Mariastaden, Laröd, Hittarp, Domsten
och Grå Läge. Stundtals kan vattnet eventuellt utebli.

För boende i kvarteret Lövsångaren, Koltrasten och delar av Domherren på
Hagaplan samt för Pålsjö skogs förskola kommer vattnet att stängas av helt från
söndag kl 24.00 fram tills reparationsarbetet är färdigt på eftermiddagen. Under
denna tid kan vatten hämtas från en vattentank i korsningen Långåkersgatan och
Romares väg.

Även krematoriet, kyrkogårdsförvaltningen på Romares väg-Christer Boijes väg
och Cermoniplatsen kommer att vara utan vatten denna tid. De berörda har fått
information om detta.

Äldreboendet Romares Stiftelse har fått vatten från annat håll under hela
tiden som arbetet pågått.

– Vi beräknar att vattenleveransen åter är normal måndag kväll. Vi beklagar
verkligen de problem detta har medfört för de drabbade, avslutar Åsa Peetz.

Tillbaka till nyheter