Cirkeln på Helsingborgs nya vattentorn sluts

7 november, 2019

Det är nog nästan omöjligt för de som kör längs Österleden i höjd med Filbornavägen i Helsingborg att missa jättebygget som tornar upp längs vägen. Här, intill Bruce skog, har bygget av Helsingborgs nya vattentorn pågått i ett och ett halvt år nu. Sakta har strukturen vuxit fram och nu är äntligen högreservoaren, den övre ringen, på plats.

Att få upp alla de 24 monoliterna, eller betongdelarna, som vardera väger 325 ton, har varit ett precisionsarbete utan dess like. Arbetet sker på hög höjd men varje liten centimeter är avgörande för hur betongdelarna passar in i varandra. Två enorma kranar arbetar tätt tillsammans för att lyfta upp högreservoarens delar till den övre cirkeln och där uppe, 28 meter ovan jord, ska armeringsjärnen passas in i hålen på den redan monterade delen intill.

När väl den sista delen är uppe kommer alla 24 monoliter att gjutas fast i varandra.

-Att nu se cirkeln stå klar är en oerhörd lättnad, för den här delen av arbetet råder vi inte alltid själva över. Vi är beroende av att så många yttre faktorer ska klaffa, som att kranarna kommer hit i tid och att vädret är rätt, säger platschefen Per-Erik Petersson.

Jättekranarna som används för att lyfta upp högreservoarens delar blev flera veckor försenade vid ett annat projekt i Härnösand och i måndags blåste det för mycket och lyften fick ställas in.

-Resten av det arbete som ska göras råder vi själva över. Det känns oerhört skönt att veta, instämmer tillförordnad projektledare Fredrik Martell, som trots att kranarna var försenade fortfarande räknar med att vattentornet ska vara klart att tas i bruk hösten 2020.

Vattentornets högreservoar, det vill säga den övre ringen, står på pelare 28 meter ovan mark och varje del är 11 meter hög. Servicetornet är dock tornets högsta punkt med sina 42 meter. Totalt kommer 15 000 kubikmeter vatten att rymmas i tornets hög- och lågreservoar. Omkring 22 000 kubikmeter kommer dagligen att flöda genom tornet, som ska förse omkring 200 000 personer om dagen med vatten. Tornet är byggt för att hålla i 120 år och är det första vattentornet som byggs i Helsingborg sedan 1962, då Fredriksdals vattentorn stod klart. Tornet som är unikt i sitt slag, är designat av Wingårdhs arkitektbyrå och för tankarna till en modern akvedukt. 

Tillbaka till nyheter