Byte av vatten i Tågarp 29/10

25 oktober, 2013

Den 29 oktober kopplas en ny dricksvattenledning in till Tågarp. Därefter kommer Tågarp att få vatten från Sydvatten, som man sedan tidigare har i större delen av Svalövs kommun. För Tågarpsborna innebär det bland annat att hårdheten på vattnet halveras.

Det nya vattnet ger mindre kalkutfällningar och är betydligt mjukare (4 °dH), vilket betyder att man kan använda mindre tvätt- och rengöringsmedel. Man kan även behöva justera inställningarna på disk- och tvättmaskin.

I samband med vattenbytet kan det uppstå färg-, lukt- och smakförändringar. Om detta uppstår är rekommendationen att spola kallvatten tills vattnet är klart samt luktar och smakar bra igen.

För dem som har frågor kring det nya vattnet finns NSVA på plats på torget i Tågarp 30-31 oktober mellan kl 13 och 19. Mer information finns även på www.nsva.se.

Tillbaka till nyheter