Boende runt Helsingborgs vattentorn utan vatten 26-27/4

20 april, 2011

I samband med reparation av en vattenläcka på en av huvudledningarna
till Fredriksdals vattentorn kommer vattnet att stängas av för boende runt
vattentornet.

En av huvudledningarna till vattentornet kommer successivt att stängas av med
början 22 april.

Från tisdag 26 april ca kl 22.00 fram till onsdag 27 april ca kl 15.00 kommer
vattenledningen vara helt avstängt. Under denna tid kommer vattenläckan att
åtgärdas genom att en ny huvudventil fälls in i ledningen. Boende runt
vattentornet kommer att vara utan vatten medan arbetet pågår.

Berörda adresser:

Följande adresser berörs och kommer att vara utan vatten 26 april ca kl 22.00
till 27 april ca kl 15.00:

– Lägervägen 41-63
– Älvkvarnsgatan 61-147
– Stenkretsgatan 20-30

– Brytstugans koloniområde

Vattentankar där boende i området kan hämta vatten kommer att placeras ut
under tisdagen.

Tillbaka till nyheter