Bjuvs vattentorn får UV-aggregat

20 september, 2016

Nu kommer Bjuvs kommuninvånare att få ännu säkrare dricksvatten. NSVA installerar UV-aggregat i Bjuvs vattentorn med start på torsdag den 22 september. Medan arbetet pågår kan missfärgat vatten och sämre tryck förekomma.

UV-ljus är ett effektivt sätt att skydda vatten mot virus, bakterier och parasiter. NSVA använder redan denna metod som skyddsbarriär i flera av ägarkommunerna. Nu är det Bjuvs tur. Installationen pågår från och med torsdagen den 22 september till och med torsdagen den 6 oktober. Under denna tid passar NSVA även på att göra planerat underhållsarbete på tornet. Medan arbetet pågår kan sämre tryck och missfärgat vatten förekomma.

– UV-installationen är ytterligare ett sätt för oss att säkra dricksvattenkvaliteten i Bjuv. Det är bra att ha ännu en skyddsbarriär efter att vattnet i tornet har varit i kontakt med luften, säger Jonas Håkansson, chef för avdelningen Dricksvatten på NSVA.

Det får rum 2 300 kubikmeter vatten i Bjuvs vattentorn. Hela kommunen får sitt viktigaste livsmedel härifrån. Dricksvattnet som förvaras i tornet kommer från Bolmen och Ringsjöverket.

Thomas Åkesson och Predrag Stajic på NSVAs dricksvattenavdelning har haft som uppdrag att arbeta med planering, dimensionering och flödesprocesser kring UV-aggregaten.

– UV-ljus är en säker metod för att desinficera dricksvatten. Till skillnad från klor, som vi också använder vid behov, så oskadliggör UV-ljus även parasiter och virus. Kloret har en långtidsverkan och följer med ut i ledningsnätet men ger en smakförändring på dricksvattnet vilket inte UV gör. Jämfört med klor slipper man även kemikalier och arbetsmiljörisker som detta medför, säger Thomas Åkesson.

Vad gör jag om vattnet är missfärgat?

NSVA rekommenderar inte att man dricker vattnet när det är missfärgat. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man dricker det. Spola kallvatten i minst 30 minuter (högsta tryck), eventuellt längre. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010- 490 97 00.

Kontaktpersoner

Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten, tel. 010- 490 97 56

Thomas Åkesson, drifttekniker avdelning Dricksvatten, tel. 010- 490 98 18

Tillbaka till nyheter