Bjuv ny delägare i ettårsjubilerande NSVA

1 september, 2010

Den 1 september firar det
interkommunala VA-bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ett år.
Det första året har varit intensivt med integrering av ett hundratal medarbetare
från VA-verksamheterna i ägarkommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv
och Åstorp samt samordning av verksamheten. Den 1 oktober ansluter sig även Bjuv
till NSVA.

Det har varit ett händelserikt år för NSVA och vi har
mycket spännande framför oss. I dagarna blev det klart att vi utökas med Bjuv
som delägare vilket är mycket glädjande, säger bolagets VD Jan Kluge.

NSVA är ett regionalt VA-bolag som sedan den 1 september
2009 ansvarar för all verksamhet inom VA i ägarkommunerna. Det innebär bland
annat produktion och distribution av dricksvatten till närmare 200 000 invånare,
avledning och rening av dagvatten och spillvatten via ett 250 mil långt
avloppsledningsnät samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningar i form
av ledningsnät, vattenverk, reningsverk m m. Inom NSVA finns det ett tiotal
reningsverk samt ett flertal vattenverk och reservoarer i varierande storlek där
Örbyverket i Helsingborg är det största.

Tillbaka till nyheter