Bevattningsförbud året runt i Båstad

14 april, 2014

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har
hela Båstads kommun bevattningsförbud året runt. Det innebär att man endast får
vattna med handhållen slang och inte ha vattenspridare kopplade till det
kommunala dricksvattennätet.

– Vi uppmanar boende och turister i Båstads
kommun att respektera gällande bevattningsförbud så att vattnet räcker till
alla, hela sommaren, säger Katarina Pelin, kommunchef i Båstads kommun.

Båstads kommun använder grundvatten för sin
dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen är begränsade, vilket
innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning.
Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används.

– De senaste åren har Båstads kommun vid flera tillfällen haft stora
problem med vattenförsörjningen. Detta yttrar sig bland annat i dåligt tryck eller
inget vatten alls hos högt belägna kunder. Om det inträffar en brand i ett
sådant läge kan det bli stora bekymmer för räddningstjänsten, säger Jonas
Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

– Vid en hög vattenförbrukning på våren och början av
sommaren klarar inte grundvattennivån att återhämta sig även om vi får en
regnig sommar,
fortsätter Jonas Håkansson.

Mer information:

Katarina Pelin, kommunchef Båstads kommun, tel 0431-77
000
Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA, tel 010-490 97 56

Tips
vid trädgårdsvattning

 • Vattna på morgonen eller kvällen med
  kanna eller handhållen slang (undvik att vattna mitt på dagen när det är som
  varmast)

 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna
  och använd det för vattning

 • Täckodling hjälper till att minska
  markens vattenavdunstning

Tillbaka till nyheter