Bevattningsförbud året om i Båstads kommun

19 juni, 2014

Det är problem att få vattnet att räcka till i Båstads kommun, särskilt under sommaren då mer vatten används. Därför gäller bevattningsförbud året runt i hela kommunen för alla med kommunalt vatten. Bevattningsförbudet innebär att man inte får använda vattenspridare kopplad till det kommunala dricksvattennätet. Det går däremot bra att vattna med kanna eller slang i handen.

– Vi uppmanar boende och turister i Båstads kommun att respektera gällande bevattningsförbud så att vattnet räcker till alla, hela sommaren, säger Katarina Pelin, kommunchef i Båstads kommun.

Båstads kommun använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används.

Om man behöver fylla en trädgårdspool rekommenderar NSVA att man fyller den sakta och gärna nattetid, samt att man ska se till att reningen fungerar så att man bara behöver fylla poolen en gång per säsong.

– Undvik att fylla poolen en varm sommardag när det går åt mycket vatten, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

– Sparar vi inte på vattnet kan en del konsumenter, särskilt de som bor högt upp, tidvis drabbas av dåligt tryck och i värsta fall inget vatten alls. Om det inträffar en brand i ett sådant läge kan det bli stora bekymmer för räddningstjänsten, fortsätter Jonas Håkansson.

Mer information:

Katarina Pelin, kommunchef Båstads kommun, tel 0431-77 000
Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA, tel 010-490 97 56

Tips vid trädgårdsvattning

  • Vattna på morgonen eller kvällen med kanna eller slang i handen (undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast)

  • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar

  • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning

  • Använd täckodling, det hjälper till att minska markens vattenavdunstning

Tillbaka till nyheter