Begränsad vattentillgång i Döshult 7-17 april

3 april, 2014

Under april utför Sydvatten AB arbete på huvudvattenledningen
mellan Allerum och Viken, som är en del av ledningssystemet som förser Höganäs kommun
med dricksvatten. Detta medför begränsad vattentillgång i Döshult i Helsingborgs kommun.

Under tiden 7-17
april kommer vattenledningen till ett 40-tal kunder i Döshult att vara avstängd. Istället kommer NSVA att leverera vatten från provisoriska vattentankar som löpande fylls på.

– Vattnet levereras som vanligt in i fastigheterna så man behöver inte hämta vatten, säger Anders Hjärpe, gruppchef avdelning Rörnät på NSVA. Vattentankarna är
beräknade efter normal hushållsförbrukning.

För att vattnet ska räcka till råder det bevattningsförbud i
Döshult denna period.

För mer information se www.nsva.se eller ring NSVAs kundservice på tel 010-490 97 00.

– – –


Sydvatten ansvarar för dricksvattenproduktion och
huvudledningssystem för dricksvatten till 16 skånska kommuner och är gemensamt
ägt av dessa kommuner. Varje kommuns VA-organisation ansvarar
för lokalt ledningssystem och distribution av vatten. I Helsingborg sköts
detta av NSVA, medan Höganäs kommun
sköter VA-verksamheten i egen regi.

Tillbaka till nyheter