Bättre vattenkvalitet för 2 500 fastigheter på Bjäre

29 mars, 2022

Nu har fyra års arbete med att gräva ner vattenledningar som berör cirka 2 500 fastigheter gått i mål. Sydvatten och NSVA har arbetat på från olika håll och nu är cirka 2,5 mil ledningar ihopkopplade.

När etapp 1 är klar levereras bättre vattenkvalitet och tillgången till dricksvatten ökar genom Sydvatten-inkopplingen till Torekov, Glimminge Plantering, Rammsjöstrand samt delar av Rammsjö i Båstads kommun.

Den ansträngda situationen med bitvis lågt tryck i ledningsnätet och stora svårigheter att klara de mest intensiva sommardagarna ska vara ett minne blott i området.

– Ökande krav på dricksvattenkvaliteten samtidigt som vattentäkterna utsätts för allt större påverkan från omgivningen avgjorde för NSVA att rekommendera Båstads kommun att besluta om projektet, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

Fastigheterna i Torekov, Glimminge Plantering, Rammsjöstrand samt delar av Rammsjö får från och med mars 2022 vatten från sjön Bolmen eftersom de lokala förutsättningarna för att producera dricksvatten är begränsade.

– Sjön Bolmen som ligger i Småland är känd för sitt fina vatten. Sydvatten har en god säkerhet och redundans i vattenförsörjningen och dricksvattnet från Sydvatten uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal, säger Lars Balkfors, utredningschef på Sydvatten.

– Dock gäller det att använda dricksvattnet på ett mer hållbart sätt, kommuninvånarna i Båstads kommun förbrukar nästan dubbelt så mycket vatten jämfört med snittet i övriga landet per person och dygn och detta behöver sänkas rejält, säger Jonas Håkansson.

Följ övriga etapper på www.nsva.se/sydsidan

Om Sydvatten

Sydvatten är ett kommunägt bolag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i västra Skåne. Bolaget äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvattnet. Bolaget har 17 delägarkommuner. Båstad kommun blev delägare i Sydvatten 2018.

Kontakt Sydvatten

Lars Balkfors, utredningschef Sydvatten, lars.balkfors@sydvatten.se, 010-515 10 46

Sandra Nordström, kommunikationsstrateg, sandra.nordstrom@sydvatten.se, 010-515 10 13

Tillbaka till nyheter