Bättre kan ni Båstadbor!

Bättre kan ni Båstadbor!

31 maj, 2023

För första gången på decennier blev det glädjande nog inget bevattningsförbud i Båstads kommun i somras. Mycket beror på att den första etappen i ett större dricksvattenprojekt blev klart i mars 2022 med inkoppling till Torekov.

Projektet pågår i något år till med inkoppling av kunder som försörjs med vatten från Sydvatten. Men det finns smolk i glädjebägaren. Den kalkylerade mängd vatten, som bygger på ett snitt för hur mycket ett antal fastigheter och verksamheter gör av med, gick åt i Torekov under sommaren trots att det endast var etapp ett av tre som blivit inkopplat.
– Vi är förundrade över hur mycket dricksvatten som gått åt under sommaren i Torekov. Trots många års kampanjande om att spara på vattnet har det varje år fram tills i år ändå mynnat ut i ett bevattningsförbud. Fortfarande förbrukas nästan dubbelt så mycket dricksvatten per person och dygn jämfört med rikssnittet på 140 liter av vårt viktigaste livsmedel, säger Jonas Håkansson, avdelningschef för Dricksvatten.

I den norra delen av kommunen höll det på att gå överstyr inför midsommarhelgen i Hemmeslöv, Östra Karup, Eskilstorpsstrand, samt centrala Båstad. Först trodde driftpersonalen på NSVA att det skett en jättestor vattenläcka som började vid 16-tiden på torsdagen före midsommarafton men den avtog vid 23-tiden för att starta upp igen vid 8-tiden på midsommaraftonens morgon. Så beter sig ingen läcka.
– Personal fick kallas in på midsommaraftons förmiddag för att gå ut med varningar. Det var nära att blev tomt i både vattentorn och i ledningar, men tillräckligt många hörde uppmaningen och höll igen. Det vill vi tacka för. Vi skulle förstås önska att detta var normalläget, säger Jonas Håkansson.

2017 beslutade kommunen att NSVA skulle ta över ansvaret att bedöma när bevattningsförbud ska utfärdas.
– Tidigare låg bevattningsförbud året om. Nu utfärdar NSVA det endast under den tid då det verkligen behövs. Men att använda vattnet hållbart gäller året om. Det är bara vatten, men det är det allra viktigaste vi har, säger Jonas Håkansson.

Hur ser läget ut i din kommun?

Tillbaka till nyheter