Avloppsledningssystemen hårt påfrestade efter gårdagens skyfall

15 augusti, 2010

Gårdagens nederbördsmängder på upp till 50 mm lokalt
har inneburit stora påfrestningar för avloppssystemen i regionen, framförallt i
Helsingborg men även i Landskrona.

 – Olyckligtvis drabbades vi av ett antal källaröversvämningar
till följd av regnet. Hittills har ett 30-tal villaägare hört av sig om
översvämningar. I Helsingborg är det framförallt Ödåkra, men även Kattarp,
Hasslarp, Domsten och Hittarp/Laröd som är drabbade. Vidare har vi rapporter om
några översvämningar i Nyvång samt Borstahusen och centrala delarna av
Landskrona, berättar Staffan Persson, teknisk chef på Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp AB (NSVA).

– Jag har förståelse för de olägenheter detta innebär för de
drabbade och vi kommer naturligtvis att utreda vad de enskilda översvämningarna
beror på, avslutar Staffan Persson.Checklista vid översvämning:
Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att
eventuell dräneringspump inte stannar.
– Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
– Vid behov av pumpning kontakta Räddningstjänsten i din kommun.
– Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
– Ring försäkringsbolaget, kräv besiktning av skada.
– Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
– Anmäl översvämningen till NSVA, tel 010-490 97 00
Tillbaka till nyheter