Att spola rätt är lätt

16 november, 2018

Kiss, bajs och toapapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. Trots detta hamnar flera tusen ton skräp i Sveriges avlopp, varje år. Det som oftas spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops. Ställ en pedalhink i badrummet och släng skräpet där istället. Kemikalier lämnas till miljöstationen och mediciner lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek.

19 november är det Världstoalettdagen, en årlig FN-dag som uppmärksammar att 2,5 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till toalett. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Detta innebär att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt skräp som spolas ner. Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten.

– Våra toalettvanor ligger långt efter vårt övriga miljötänk. I Sverige är vi jättebra på att sortera och återvinna våra hushållssopor. Det är hög tid att vi får lika bra toavett och slutar spola ner skräp och annat som inte ska vara där. Våra reningsverk kan inte rena nedspolade kemikalier, läkemedel och tobak som snus och liknande. Allt detta kommer orenat ut i vårt vatten där vi badar och vissa djur lever, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

”Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet”

En situation som ligger bakom många så kallade fulspolningar är att toalettpappret är slut. Det löser vi oftast genom att fultorka oss med hushållspapper som sedan felaktigt spolas ned i toaletten. Enligt en undersökning om fultorkarvanor som branschorganisationen Svenskt Vatten gjorde förra året är hushållspapper den vanligaste fultorkningen i Sverige. Därefter kommer pappersnäsdukar. Våtservetter, servetter och pappershanddukar är några andra vanliga metoder som används. 

Att torka sig med något annat än toapapper när detta är slut är självklart helt okej, så länge det slängs bland förbränningsbara sopor (restavfall/papperskorgen) och inte spolas ned i toaletten.

– Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på våra avloppssystem eftersom det kan orsaka både stopp och översvämningar. Men fulspolningen stannar inte där. Vi hittar tyvärr alltifrån trasor och tamponger till kalsonger och hårbollar i våra pumpstationer. Våra drifttekniker får väldigt ofta larm om stopp vilket innebär att de måste åka ut och ta bort det som har orsakat stoppet, säger Pär Gustafsson.

Så hyllar du din toalett på Världstoalettdagen

Den bästa hyllningen till din toalett på Världstoalettdagen, och alla andra dagar, är att skaffa en pedalhink till badrummet. I den kastar du allt ditt restavfall, som exempelvis tops, hår, tamponger, kontaktlinser och snus. Restavfallet förbränns och blir till fjärrvärme och el. Skräp som kan återvinnas, exempelvis toarullen, källsorteras i din vanliga soptunna.

Kemikalier som lacknafta, nagellack, aceton och andra liknande vätskor, liksom sprayburkar, lämnas till miljöstationen och mediciner lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek.

Läs gärna mer om fulspolning och fultorkning och testa dina kunskaper i onlinespelet Toavettikett på nsva.se/stopp

Tillbaka till nyheter