Åtgärder har gett resultat – mer dricksvatten produceras i Perstorps kommun

2 juli, 2021

Sedan den 18 juni 2020 har NSVA haft en driftstörning på dricksvattenkapaciteten i Perstorps kommun. Idag släcks störningen, de åtgärder som genomförts i mer än ett års tid har gett resultat.

– Perstorps kommun blev delägare i NSVA den 1 januari 2020 och vi såg ganska snabbt när våren kom att dricksvattenkapaciteten var på tok för låg för att möta efterfrågan. Det blev bevattningsförbud den 18 juni som fick ligga kvar till den 28 augusti. Därefter ändrades från kritiskt läge till allvarligt läge och driftstörningen fick ligga kvar tills idag. Under tiden har personalen arbetat med undersökningar, reparationer, ombyggnader och kapacitetsökande åtgärder. I november presenterade vi ett åtgärdsprogram för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar att öka kapaciteten och vi ser att det systematiska arbetet har gett ett gott resultat, säger Jonas Håkansson, avdelningschef för Dricksvatten på NSVA.

– Vi fick gehör och ekonomiska medel som krävdes för ett genomförande av politiken i Perstorp, så nu har vi nått ett delmål för dricksvattenproduktionen i kommunen, säger Jonas Håkansson.

Järnutfällningen i råvattnet som NSVA berättat om tidigare är ett stort problem och en av anledningarna till att reningskapaciteten behövdes utökas för att kunna producera mer dricksvatten. Nu är mer bassängvolym byggd och i början av juni 2021 driftsattes den. NSVA kunde redan i mitten av juni se att åtgärderna gett resultat och att processen vid vattenverken är något mindre ansträngda jämfört med förra sommaren. Fler åtgärder är planerade och genomförs löpande för att nå en stabilitet där vattenproduktionen motsvarar efterfrågan.

– Jag är mycket stolt över att personalen gjort ett så bra arbete på så kort tid. Men trots att de kapacitetshöjande åtgärderna varit framgångsrika är det fortsatt viktigt med hållbara vattenvanor för att undvika ett bevattningsförbud, säger Jonas Håkansson.

Tillbaka till nyheter