Åter till normalläge efter gårdagens läcka i Helsingborg

12 april, 2012

Igår morse inträffade en stor vattenläcka på en av huvudledningarna mellan Örby vattenverk och Helsingborg. Totalt rann cirka 8 500 kubikmeter vatten ut på Landskronavägen. Det motsvarar ungefär en femtedel av den totala dygnsförbrukningen i Helsingborg. Vattnet orsakade stora översvämningar på Landskronavägen som delvis var avstängd under dagen.

Läckan inträffade vid tretiden på morgonen och strax innan klockan fem var vattenledningen helt avstängd. Samtidigt uppmanades helsingborgarna vara återhållsamma med vattenanvändandet, vilket hade effekt. Om man inte snabbt får stopp på en vattenläcka av denna storlek riskerar vattentornet fort att tömmas på vatten vilket orsakar stora problem för vattenförsörjningen.

– Vi vill tacka alla som hjälpte till att hålla vattenförbrukningen nere. Det bidrog starkt till att det gick bra igår. Ett fåtal kunder var utan vatten under natten innan ledningen stängts av och några har märkt av ett sämre vattentryck än vanligt, men i övrigt har det fungerat bra, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA. Nu är vattentillgången åter på normalläge och man kan börja använda vatten som vanligt igen.

Vattennivå i Helsingborgs vattentorn

Diagrammet ovan visar vattennivån i Helsingborgs vattentorn dagen före läckan, samt vid tidpunkten för läckan och efteråt. Den blå kurvan visar normalnivån medan den svarta visar den verkliga nivån. Dessa kurvor ska ligga så nära varandra som möjligt. Vattnet i vattentornet är en vattenreservoar som fylls på under natten när förbrukningen är låg. På dagen när vi använder mer vatten finns det ett lager i vattentornet som gör att det blir ett jämt flöde i ledningarna.

Den röda punkten markerar tidpunkten för vattenläckan, medan den blå visar när den läckande ledningen stängdes av. Här ser man tydligt hur nivån i vattentornet snabbt sjönk när läckan inträffade och hur lång tid det tog innan vattennivån åter var på normalnivå (ca kl 8.00 idag)

Tillbaka till nyheter