Åtalsanmälan mot NSVA efter att arbetsfordon inte flyttats

20 december, 2017

NSVA borrar för nya uttagsbrunnar vid Kvidinge vattentäkt. Efter ett borrningsarbete som genomfördes vecka 50 flyttades inte arbetsfordon och maskiner till en inhägnad plats. Tillstånd för att ställa upp maskiner inom inhägnad mark saknades också. Åstorps kommun har nu gjort en åtalsanmälan mot NSVA.

För att trygga den framtida vattenförsörjningen i Åstorps kommun har NSVA valt att borra för fler uttagsbrunnar vid Kvidinge. Behovet har blivit större efter att NSVA stängt två brunnar på Ottosfält under 2017. Dessa brunnar har stängts på grund av att vattenkvaliteten inte har nått upp till Livsmedelsverkets krav.

– Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. För att säkerställa att vattnet alltid är bra tar NSVA kontinuerligt vattenprover på ett stort antal platser runt om i ledningsnätet och även hemma hos personer. Samtidigt tas prover från våra reservoarer och på utgående vatten i vattenverken, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

”Vi skulle ha informerat våra entreprenörer”

Borrningen för fler uttagsbrunnar vid Kvidinge vattentäkt påbörjades vecka 50 och kommer att pågå december 2017- januari 2018. Efter ett borrningsarbete som genomfördes förra veckan flyttades inte arbetsfordon och maskiner med olja och drivmedel från vattenskyddsområdet till en inhägnad plats. NSVA saknade också tillstånd för att ställa upp maskiner inom inhägnad mark. Enligt Åstorps kommun, som är tillsynsmyndighet, har NSVA inte följt skyddsföreskrifterna för Kvidingefältet. Därför har kommunen gjort en åtalsanmälan mot NSVA.

– Vi har inte följt vår rutin och anmälan är befogad. Vi skulle ha informerat våra entreprenörer om att maskiner och arbetsfordon inte fick stå kvar vid avslutad borrning. Själva borrningen i sig är inte tillståndspliktig, men maskinerna borde ha varit uppställda utanför vattenskyddsområdet under tiden de inte användes, säger Jonas Håkansson.

Ansökan om tillstånd inskickad

Så fort NSVA blev uppmärksammade på problemet av Åstorps kommun har tillståndsansökan för att ställa upp arbetsfordon och maskiner på en tomt på Krooksvägen skickats in. Här kan de stå inom NSVAs inhägnade område och på asfalterad mark.

– Det har inte läckt ut olja eller drivmedel, tankarna är extra skyddade på den här typen av fordon. Men självklart ska regler följas. Vi kommer att informera all personal och entreprenörer om våra anvisningar vid planerade arbeten på vattentäkter, säger Jonas Håkansson.

Mer om dricksvattnet i Åstorp

Dricksvattnet i Åstorp består av grundvatten som tas från ett 20-tal grundvattenborror i Kvidinge och Åstorp. Vattnet som pumpas upp transporteras vidare i råvattenledningar till vattenverken i Åstorp och Kvidinge för att genomgå en fällning av järn och mangan innan det pumpas ut på ledningsnätet. I Kvidinge avhärdas dessutom vattnet. Vattnet är av så god kvalitet att inga kemikalier behöver tillsättas för att uppnå Livsmedelsverkets krav för godkänt dricksvatten. Läs gärna mer på www.nsva.se

Tillbaka till nyheter