Årlig spolning av huvudvattenledningarna i Helsingborgs kommun

11 oktober, 2016

Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborgs kommun vardagar kl 8-16. Vi startar onsdag 12/10 i Rydebäck och fortsätter sedan norrut områdesvis. Totalt beräknas spolningen pågå under tio veckor.

Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA.

-Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, men i övrigt väntas det inte påverka våra kunder, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på avdelning Rörnät NSVA.

Tillbaka till nyheter