Årets sista VA-fakturor i Svalöv och Helsingborg kan vara högre eller lägre än vanligt

30 november, 2016

I månadsskiftet november/december skickar NSVA ut årets avstämningsfakturor till kunder i Helsingborgs stad och Svalövs kommun. Har du använt mer eller mindre vatten än vad du har betalat för under året? Då kommer din VA-faktura antingen vara högre eller lägre än vanligt.

NSVA fakturerar privatkunder kvartalsvis. Har ingen mätaravläsning lämnats in beräknas vattenförbrukningen baserat på tidigare avläsningar. Alla kunder ska läsa av sin vattenmätare och skicka in mätarställningen till NSVA minst en gång per år. För Helsingborgs stad och Svalövs kommun sker denna avläsning på hösten och avstämningsfakturan för året som gått ska därför betalas i december månad.

– När kunderna skickar in sin mätarställning till oss korrigerar vi fakturan utifrån den, för det är då vi kan se om man har använt mer eller mindre vatten än vad vi har beräknat. Detta innebär att avstämningsfakturan kan bli både högre och lägre än vanligt. Vissa kunder får tillbaka pengar eftersom de har betalat för mycket, säger Andreas Björnevik, chef för avdelning Kundnära tjänster på NSVA.

Läs av mätarställningen flera gånger om året

NSVA skickar ut avläsningskort en gång om året, men ser gärna att kunderna kontrollerar och lämnar in sin mätarställning oftare. Då är det lättare att hålla koll på kostnaden för vattenförbrukningen vilket i sin tur innebär att man förhoppningsvis slipper höga VA-fakturor i slutet på året.

– Ha som rutin att läsa av mätaren en gång i månaden eller varannan eller var tredje månad och skicka in ställningen till oss på NSVA. Om vattenförbrukningen ökat mycket kan det bero på en vattenläcka. Många droppar små kostar också. Att ha en läckande kran eller toalett kan kosta dig några tusenlappar per år, helt i onödan. Åtgärda därför dina läckor så fort du kan så slipper du onödiga kostnader, säger Andreas Björnevik.

Kontrollera mätarställningen och jämför med din faktura

Tycker du att din faktura är högre än vanligt? Kontrollera gärna din vattenmätare och att du har lämnat rätt mätarställning innan du hör av dig till NSVA. Stämmer mätarställningen med den på fakturan är fakturan rätt.

– Avstämningsfakturan innehåller inte någon höjning av VA-taxan eller liknande. Fakturan som skickas ut efter årsavläsningen korrigerar den tidigare beräknade förbrukningen utifrån den avläsning som kunden har lämnat in. Man betalar bara för det vatten som man har använt, säger Andreas Björnevik.

NSVA erbjuder amorteringsplan

För de kunder som får en högre faktura än vad man var beredd på och som inte har möjlighet att betala hela summan på en gång kan man kontakta NSVA och be om en amorteringsplan. För en kund som får en faktura på 15 000 kronor och har en amorteringsplan på ett år blir den totala månadskostnaden cirka 1 300 kronor, inklusive räntor och avgifter. För en faktura på 4 000 kronor med en amorteringsplan på sex månaden blir den totala månadskostnaden cirka 730 kronor.

Tillbaka till nyheter