Använd miljömärkta produkter

19 oktober, 2012

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast, bilar och så vidare. En del av kemikalierna kan vara skadliga för oss och för vår miljö. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar. Det märks inte minst i vattnet som kommer till avloppsreningsverken inom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).

Många av de kemikalier som vi använder i hushållen är svåra för reningsverken att ta bort. Det innebär att de riskerar att följa med det renade vattnet ut i haven där de kan vara farliga för människor och fiskar.

– Kostnaden för detta är större än att köra bort containrar med skräp som felaktigt hamnat i avloppet, detta är något som kan påverka kommande generationer, säger Pär Gustafsson, chef avdelning Avloppsrening NSVA.

Det finns mycket man som konsument kan påverka. Ett sätt är att välja miljömärkta produkter. Det är lika viktigt att tänka på vad man använder i duschen som när man städar, tvättar eller diskar. Allt hamnar i samma avlopp! Det finns många hygienprodukter och rengöringsmedel som är miljömärkta med till exempel Svanen och Bra miljöval.

– Men att handla miljövänlig räcker inte hela vägen. Vi måste också tänka på hur vi använder våra produkter. I regel blir det inte renare av att använda en större mängd. En bra tumregel är att läsa och följa brukningsanvisningen på produktens etikett och dosera enligt lägsta dosering, fortsätter Pär Gustafsson.

Det är också viktigt att ta reda på vattnets hårdhet där man bor. Ju mjukare vatten desto mindre rengöringsmedel behövs. Det är också bra att undvika eller minska användningen av sköljmedel.

Ett annat tips är att dammsuga innan du våttorkar och helst inte våttorka så ofta. Damm drar nämligen till sig skadliga kemikalier från till exempel elektronik, möbler och plast.

Fler tips finns på www.nsva.se.

Tillbaka till nyheter