Ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Torekov reningsverk

Ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Torekov reningsverk

17 januari, 2020

Torekov reningsverk behandlar avloppsvatten från orterna Torekov, Västra Karup, Grevie, Förslöv, Rammsjö, Killebäckstorp samt från stora delar av den kustnära bebyggelsen mellan Stora Hult och Torekov. Anslutna personer är cirka 13 000.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA AB) avser att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken, för Torekovs avloppsreningsverk på fastigheten Torekov 98:20 i Båstads kommun. Ansökan gäller ett nytt tillstånd för fortsatt verksamhet och för en framtida kapacitet (år 2050) av 18 200 pe, personekvivalenter. Kapacitetsökningen innebär på sikt att det krävs en ombyggnad av reningsverket.

Innan en tillståndsansökan lämnas in till Länsstyrelsen ska ett samråd hållas.

Härmed inbjuds intresserade att lämna synpunkter på den verksamhet tillstånd kommer att sökas för. Allmänheten har informerats via annonser i Helsingborgs Dagblad och Laholms Tidning.

Frågor kan ställas till: ulrica. larsson@ramboll.se

Synpunkter ska lämnas skriftligt och vara till handa senast den 10 februari. Synpunkter lämnas till: ulrica. larsson@ramboll.se alternativt till: Ramboll Sverige AB, Att. Ulrica Larsson.

Pdf: Samrådsunderlag – Tillståndsansökan Torekov avloppsreningsverk

Tillbaka till nyheter