Annedalsgatan i Åstorp avstängd för genomfartstrafik medan NSVA renoverar vattenledning

8 maj, 2014

Under maj månad kommer NSVA att renovera vattenledningen i Annedalsgatan i Åstorp. Ledningen är gammal och har drabbats av återkommande vattenläckor. Genom att använda reliningteknik kan ledningens livslängd förlängas med minst 100 år. Därmed kan kostsamma vattenläckor med driftstörningar som följd minimeras.

– Relining är en teknik som innebär att ett nytt rör dras inuti det
befintliga gamla röret. Relining medför att schaktning endast behöver utföras på
ett fåtal ställen och därmed minimeras både grävarbeten och
trafikstörningar i gatan, säger Lars Carlsson, VA-ingenjör på NSVA.

Medan arbetet utförs kommer Annedalsgatan att vara stängd för genomfartstrafik mellan
Bangatan och Ormastorpsgatan. Annedalsgatan kommer dock vara öppen för tillfart
för boende på Rosendalsgatan och Vegeholmsgatan. Postutdelning och
renhållning för fastighetsägare kommer inte att påverkas av avstängningen. Övrig
genomfartstrafik omleds genom Bangatan.

Under arbetets gång kan det bli korta avbrott i leveransen av
dricksvatten.

Projektet påbörjas den 12 maj och beräknas vara avslutat 30
maj.

Mer information:
Lars Carlsson, VA-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 51

Tillbaka till nyheter