Alla i Helsingborg kan dricka och använda vattnet som vanligt igen

7 november, 2013

NSVA och Helsingborgs stad häver nu kokningsrekommendationen i Helsingborg eftersom proverna på vattnet är godkända. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen i Helsingborg.  

– Vi kan inte fastställa källan till föroreningen i dagsläget men kommer att fortsätta arbetet. Allt tyder på att detta är en enskild händelse, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA.

Mer information:

Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA, tel 010-490 97 56

Per Lindqvist, avdelningschef Drift och underhåll, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 58 76

Olu Lindström, livsmedelschef, Miljöförvaltningen, Helsingborgsstad, tel. 042-10 50 38

Tillbaka till nyheter