4500 fastigheter på Bjäre får nu Bolmenvatten – ger bättre kvalitet och kapacitet

29 januari, 2024

Totalt 25 km nedgrävda vattenledningar och fem års arbete har krävts för att framtidssäkra dricksvattenleveransen i södra delarna av Båstads kommun. Efter den sista etappen, som slutfördes i förra veckan, förses nu anslutna NSVA-kunder med dricksvatten från Sydvatten.

Förbättrad vattenkvalitet och vattenförsörjning

Ett femårigt projekt är nu i mål. 4500 fastigheter på södra sidan av Båstads kommun får nu dricksvatten från sjön Bolmen via Sydvatten. Bolmen är Sveriges tionde största sjö och känd för sitt fina vatten. De anslutna fastighetsägarna får nu ett mjukare dricksvatten än tidigare.

– Sydvatten har hög säkerhet och tillgänglighet i sin vattenförsörjning och dricksvattnet uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal, säger Pär Gustafsson, avdelningschef Produktion på NSVA.

Områdena som nu anslutits till Sydvatten hade tidigare egen vattenförsörjning från ett antal grundvattentäkter i kommunen. Situationen har varit ansträngd med stora svårigheter att klara de mest intensiva vår- och sommarveckorna, vilket i sin tur inneburit att bevattningsförbud ofta satts in.

– Även om Sydvattenanslutningen innebär större redundans måste vattnet fortsatt användas på ett hållbart vis. Båstads kommuninvånare använder nästan dubbelt så mycket vatten som genomsnittet i övriga landet per person och dag, vilket behöver minskas avsevärt, fortsätter Pär Gustafsson.

En långsiktig investering för säkrad vattenleverans

Båstads kommun har utrett vattensituationen i flera år. År 2015 beslöt kommunfullmäktige att delägarinträde till Sydvatten skulle ske för att trygga behovet av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till kommunens södra delar. I kommunfullmäktige i december 2017 beslutades att godkänna avtalet om delägarinträde i Sydvatten.

– Kraven på dricksvattenkvaliteten ökar samtidigt som vattentäkterna utsätts för allt större påverkan från omgivningen, det låg till grund när Båstads kommun tog beslutet om projektet. Vi är mycket nöjda både med processen och beslutet att gå in i detta, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

Mer information

Projektet i korthet:

 • NSVA och Sydvatten har arbetat från olika håll för att säkra vattentillgången och dricksvattenkvaliteten – totalt 25 kilometer vattenledning har grävts ner och nya anläggningar har byggts, bland annat en ny dricksvattenreservoar.
 • Projektet har tagit drygt fem år att genomföra. Bland annat har spännande utmaningar med arkeologiska utgrävningar påverkat tiden för genomförandet.
 • Etapp ett och två anslöts under 2022. Den tredje och sista etappen anslöts i förra veckan. Totalt är det 4500 fastigheter som nu har Bolmenvatten i kranen. Se mer information om de anslutna områdena nedan.

Områden som nu är anslutna till Sydvatten i Båstads kommun (orange markering på kartan):

Anslutna i etapp 1 och 2:

 • Torekov
 • Glimminge Plantering
 • Rammsjöstrand samt delar av Rammsjö
 • Delar av Förslöv

Anslutna i etapp 3:

 • Resterande delar av Förslöv
 • Grevie
 • Grevie Kyrkby
 • Öllövsstrand
 • Segeltorpsstrand
 • Stora Hult med flera
Tillbaka till nyheter