​Varför är det fortsatt bevattningsförbud i Perstorps kommun?

10 juli, 2020

Troligen behöver bevattningsförbudet ligga kvar över sommaren i Perstorps kommun. NSVA uppmanar till fortsatt återhållsam förbrukning av det kommunala dricksvattnet.

– Vi har omfattande tekniska bekymmer på ett av vattenverken i Perstorps kommun och ligger nära max-kapaciteten trots att det är mulet och regnigt, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

NSVA jobbar med åtgärder för att kunna ta bort bevattningsförbudet.

– Vi har en kortsiktig och en långsiktig plan. Den kortsiktiga planen genomförs just nu med ett antal åtgärder för att öka kapaciteten med nuvarande reningsteknik. På lång sikt behöver vi se över hela anläggningens kapacitet för att öka produktionen så att den möter kundernas behov.

De åtgärder som görs under sommaren kommer inte ge någon snabb effekt. Rent tekniskt kommer produktionsbekymmer bestå under stora delar av året.

– Ett av de tekniska bekymren är att kvaliteten på råvattnet har förändrats de senaste åren och reningsanläggningen inte är byggd för att behandla de halter av naturligt förekommande järn som finns i råvattnet. Vi gör allt vi kan för att öka produktionen av dricksvattnet, men det kommer att ta tid, säger Jonas Håkansson.

Tillbaka till nyheter