​NSVA häver bevattningsförbud i Båstads kommun

7 juli, 2020

NSVA tar bort bevattningsförbudet i Båstads kommun idag, den 7 juli. Vattenförbrukningen är stabil och väderprognosen visar på regn och låga temperaturer för årstiden de kommande dagarna.

Det har redan regnat en del och det märks på vattenförbrukningen. Vattenverken har kunnat sänka produktionstakten och produktionsbrunnarna har återhämta sig.

– Vi uppmanar de boende i Båstads kommun att fortsätta med ett vattensmart agerande och att spara vatten, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Det system som NSVA använder för att övervaka vattenproduktionen ger också data som visar hur mycket vatten det förbrukas i olika områden.

– Det blir enkelt att se om något område ökar sin vattenförbrukning drastiskt när värmen kommer tillbaka. Då kan det bli aktuellt med restriktioner i just detta område. Vi förstår att man vill rädda det dyra trädet, den extra fina blomman eller busken när det är varmt och torrt. Till detta räcker vattnet, men det räcker inte till att vattna gräsmattor, då tvingas vi att införa bevattningsförbud igen, säger Jonas Håkansson.

En del kommuninvånare hörsammar uppmaningarna från NSVA och anpassar sin vattenförbrukning.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit, och som fortfarande bidrar med att använda vårt dricksvatten smart, säger Jonas Håkansson.

NSVA har haft en spara vatten-kampanj med särskilt fokus på Båstads kommun igång sedan maj månad eftersom grundvattennivåerna är låga på Bjäre. Kampanjen handlar om att agera vattensmart och att hushålla med det kommunala dricksvattnet så att det räcker hela sommaren.

Tillbaka till nyheter