​Kokrekommendationen hävs i centralorten Grevie, men kvarstår i övriga området

2 mars, 2015

NSVA har fått svar på de vattenprover som togs i torsdags och fredags i Grevie och Förslöv med omnejd. Den första provserien var bra, medan den andra tyvärr inte var det på alla provplatser. Det är dock möjligt att avgränsa området. Det innebär att NSVAs rekommendation om att koka vatten för mat och dryck hävs i centralorten Grevie medan den kvarstår i övriga området, se karta.

– Nya provsvar väntas sent ikväll och beroende på hur dessa ser ut kan vi imorgon ta beslut om eventuell fortsatt kokrekommendation i detta område eller inte, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten NSVA.

Klorering av vattnet i Grevie och Förslöv med omnejd fortsätter ett tag till. Detta är en normal driftåtgärd efter ett större driftavbrott. Klorhalten ligger under gällande gränsvärde och är helt ofarlig, men kan eventuellt medföra en svag lukt och smak av klor hos kunder i området de närmsta dagarna. Kloret klingar snabbt av ute i ledningsnätet. De innebär att de flesta kunder får en klorhalt som ligger under 0,10 mg/l. Gränsvärdet för klorhalt hos användare är 0,40 mg/l.

Läs mer om klorering av dricksvatten på Svenskt Vattens webbplats >>

Om du fortfarande upplever problem med missfärgat vatten, spola kallvatten i alla kranar i fastigheten. Om det inte hjälper, hör av dig till NSVA på tel 010-490 97 00.

Provtagningsprocess för dricksvatten

När det gäller provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är det en process som från att ett prov kommer in till laboratoriet tar cirka tre dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade. För att ta beslut om hävning av kokningsrekommendation ska två på varandra följande prov vara godkända.

Tillbaka till nyheter